Activiteiten

Uw geestelijk en fysiek welzijn vormen een belangrijk aspect van ons algemeen verzorgingsprogramma. De sessies ergotherapie en de verschillende activiteiten die we organiseren zorgen voor ontspanning, helpen u om uw zelfstandigheid te behouden en stimuleren het sociaal contact.

We bieden u dus gevarieerde activiteiten aan in functie van uw fysieke conditie en uw interesses:

- Intergenerationele activiteiten
- Vrije tijd
- Koor

TOP

Intergenerationele activiteiten

Wij hechten veel belang aan de uitwisseling van levenservaring tussen generaties, zowel op affectief, relationeel als cognitief vlak. Hiervoor organiseren we activiteiten met de scholen uit de buurt.

TOP

Vrije tijd

Om sociale contacten te bevorderen, organiseren we ontmoetingen zoals: maaltijden in dagcentra, dansfeesten in samenwerking met andere rusthuizen, een jaarlijkse uitstap naar zee van 5 dagen, uitstappen naar dierenparken, museumbezoek …


TOP

Koor

In het kader van de overeenkomst "Een brug tussen 2 werelden" met de Koninklijke Muntschouwburg, begeleidt een professional een bewonerskoor. Het koor repeteert twee keer per week en treedt een keer per jaar op met andere koren in de Muntschouwburg. Het koor zingt ook tijdens feesten in het rusthuis zelf zoals het kerstdiner.

TOP

Familie en vrienden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de verschillende animaties. Raadpleeg het programma van onze aanstaande activiteiten.