Opname

Uw opname in de Residentie Arcadia gebeurt na onderzoek van uw aanvraag door een maatschappelijk werker en na een gunstige beslissing van het bevoegde politieke orgaan van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. Zie over ons.

Vrije plaatsen

U vindt het aantal beschikbare plaatsen waarover we beschikken terug in het overzicht vrije plaatsen

Wat moet u meebrengen bij uw opname ?

Administratieve documenten:

Persoonlijke spullen:

Medische documenten en geneesmiddelen: