Kangoeroewoningen

Het OCMW beschikt over twee intergenerationele collectieve woningen die elk plaats bieden aan vier personen ouder dan 60 jaar en aan een eenoudergezin met maximum twee kinderen ten laste.
Voor meer info: www.cpas-molenbeek.be/nl/de-derde-leeftijd/alternatieven-voor-wonen-in-een-rusthuis