Uw mening telt

Bewonersraad

De leden van de bewonersraad worden verkozen en vergaderen maandelijks met de directie om aangelegenheden van algemeen belang te bespreken.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat iedereen kan inkijken.

Ombuds:

Als openbare instelling die afhangt van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,hebben wij een volledig onafhankelijke ombudsdienst, die verslag uitbrengt aan de voorzitter van het OCMW. Deze dienst behandelt uw klachten en die van uw familieleden. Het doel is om tegemoet te komen aan uw verzoek als het gerechtvaardigd is en om de werking van de verschillende diensten van ons rusthuis te verbeteren.
Meer info op: www.cpas-molenbeek.be/nl/ombudsdienst